GIF_Banner_1920x950px_35.gif
 

Crio är ett kreativt konsultbolag som är specialiserat inom användarorienterad digitalisering av offentlig sektor

 

 

Om Crio

 
 

Crio är ett IT-konsultbolag som tror på en dynamisk offentlig sektor som är aktiv i den digitala omställningen. Genom långsiktiga samarbeten blir IT en naturlig del av verksamheten. Tillsammans skapar vi en användarorienterad verksamhet som utvecklar, effektiviserar och engagerar.

Crio ger stöd från strategi till genomförande med mätbara effekter, alltid med användaren i fokus. Gemensamt för alla medarbetare i Crio är en stark IT-kompetens och en vilja att utveckla offentlig sektor med målet – ett bättre och attraktivare samhälle.

 
 

Våra tjänsteområden

 
4Cirklar_Animation_NyNov2016.gif
 
 

Crio stödjer när din verksamhet vill ta tillvara digitaliseringens möjligheter

 
 

Våra konsulter har lång erfarenhet från ledning och utveckling av digitala tjänster inom offentlig sektor.

Det har gett oss en god förståelse för verksamhetens behov och gör att vi kan erbjuda specialister inom: 

  • Ledning och strategi

  • Användarorientering/UX

  • Design och kommunikation

  • Systemutveckling

Tillsammans identifierar vi utmaningar, mål och önskade effekter. Genom en bred erfarenhet och strategiska samarbeten med branschledande aktörer kan vi välja kompetens, metod och teknik utifrån förutsättningarna i uppdraget och verksamheten.

Vi har användarens behov i fokus och erbjuder ett metodiskt stöd för att driva en användarorienterad utveckling från strategi till färdig tjänst där vi kan säkerställa att användarnas behov möts såväl som att önskad verksamhetsnytta nås.

Crio kan åta sig ett större helhetsansvar för genomförandet eller komma in och stödja i punktinsatser och med enskilda kompetenser.

 

 
 

Ledning och strategi

 

Digitaliseringen innebär omvälvande förändringar för både näringsliv och offentlig sektor. När möjligheterna skall identifieras och tas tillvara samtidigt som utmaningarna måste hanteras är vägvalen många och ofta avgörande. Det är då en framgångsfaktor att analysera nuläget, omvärlden och beskriva vägen framåt med en strategi.

Vi stödjer din verksamhet i förändringsarbetet. Vi genomför analyser, förstudier och utredningar, hjälper till att välja utvecklingsmetodik och arbetssätt samt stödjer i kompetensutvecklingen. Crio erbjuder analytiker, utredare och projektledare med mångårig och bred erfarenhet från digital tjänsteutveckling inom såväl näringsliv som offentlig sektor.

 
 

 
 

Användarorientering

 

Crio har en väl grundad övertygelse att varje utvecklingsinsats bör utgå från användarnas behov. För oss innebär en användarorientering att bygga en förståelse för användarnas situation, kunskap och mål och att denna sedan ligger till grund för vad som utvecklas och hur det utformas. Det är viktigt att denna analys inte bara fångar upp vad användarna säger utan även det faktiska agerandet, attityderna och känslorna. Det krävs ofta en blandning av metoder för att fånga upp målgruppens reella behov, t ex. intervjuer, dataanalyser, observationer och prototyper. 

Crio stödjer din verksamhet i en användarorienterad utvecklingsprocess, från effektmålsarbetet och målgruppsanalys till färdigt koncept och uppföljning av de önskade effekterna. Våra medarbetare har vana av att jobba med metoder som kopplar användarnas behov till verksamhetens önskade effekter med satsningen.

Denna översikt ger stöd när målgrupperna och därmed utvecklingsinsatserna skall prioriteras. 

 
 

 
 

Utveckling

 

Crio erbjuder utvecklare med stor erfarenhet och bredd. Vi analyserar målen och behoven och föreslår effektiva lösningar som stödjer den tekniska utvecklingen såväl som verksamhetens behov. Våra konsulter är självgående i operativa uppdrag men kan ofta ta roller som teamledare och arkitekt.

Vi har har bred erfarenhet av olika programmeringsspråk, operativsystem och systemkomponenter vilket gör oss tekniskt obundna. 

I kombination med ett brett kontaktnät kan vi erbjuda lösningar och kompetenser optimala för din verksamhet. Vi har under åren lärt oss för- och nackdelar med olika lösningar, vi kan kommunicera dessa och förespråkar enkelhet framför komplexa lösningar.

Våra konsulter är vana att jobba med de flesta agila metoderna och kan även stödja i anpassningar av befintlig, eller val av ny, utvecklingsmetodik.

 
 

 
 

Design och kommunikation

 

Det första som möter användaren i en digital tjänst är ofta tonaliteten i texterna och formgivningen. Dessa blir därför avgörande för hur tjänsten som helhet bedöms. 

Genom att inkludera design och kommunikation redan i planeringen av en insats kan de stödja i rätt faser. Samklangen mellan vad som utvecklas och hur det kommuniceras och utformas ökar.

Crio erbjuder såväl ett strategiskt som operativt stöd inom kommunikation och design. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av kommunikationsplanering och utveckling av grafiska profiler. Vi planerar och genomför kommunikationsinsatser, tar fram grafiska riktlinjer, koncept och stödjer med interaktionsdesign och visualisering.

 
 
 

NÅGRA AV VÅRA UPPDRAGSGIVARE 


Jobba med oss

 
 

Har du några års erfarenhet av verksamhetsutveckling, strategiarbete eller IT-utveckling inom offentlig sektor? Hör gärna av dig till oss! Vi tror även på ett brett nätverk för samarbete i olika former. Hos Crio får du möjlighet att utveckla dig själv och känna hur du gör skillnad med din arbetsinsats. Samtidigt bidrar du till att utveckla det offentliga Sverige.

Vi tror att du har ett starkt engagemang i din profession, men vi ser också betydelsen av balans mellan arbete och fritid. Som medarbetare på Crio får du möjlighet att kombinera både och.

Då Crio är en liten organisation med korta beslutsvägar har du dessutom stora möjligheter att tillsammans med dina medarbetare utforma din egen arbetsplats. 

Just nu söker vi dig med erfarenhet av:

  • Verksamhetsledning

  • Projektledning

  • Systemutveckling

 
 

Kontakt

 
Mikael_Petren.png

Mikael Petrén
VD

0706 63 63 53
mikael.petren@criopartner.se

Daniel Andersson
Senior konsult

0707 68 50 05
daniel.andersson@criopartner.se

Cissy Avrin
Senior konsult

070 353 88 12
cissy.avrin@criopartner.se

Marcus_Dimholt.jpg

Marcus Dimholt
Senior konsult

070 377 87 07
marcus.dimholt@criopartner.se

JohnParnefjord.png

John Parnefjord
Senior konsult

0706 89 69 09
john.parnefjord@criopartner.se

Maria Bergström
Senior konsult

076 880 07 19
maria.bergstrom@criopartner.se

Fredrik Karlsson
Senior konsult

072 450 10 46
fredrik.karlsson@criopartner.se

 
LinneaBjuhr.png

Linnea Bjuhr
Senior konsult

072 221 55 24
linnea.bjuhr@criopartner.se

JesperKlein_400px400px.png

Jesper Klein
Senior konsult

070 993 63 30
jesper.klein@criopartner.se

 

 

Här hittar du oss

Crio Partner AB
Celsiusgatan 10
112 30 Stockholm